Eka

Ekan har sitt ursprung i stockbåten, en urholkad trädstam som var en av de första sätten för människor att färdas på vatten. Man har hittat stockbåtar från så tidigt som år 6000 f. Kr. på alla kontinenter som är skogsbeklädda.

Idag kan ekan vara både i trä och i plast, även om träkonstruktionen är den mest traditionella. Gemensamt för alla ekor är att de har en flat eller ibland lätt rundad botten, utan köl, och drivs framåt av åror eller en teknik som kallas vickning, då man endast använder en åra. Även vissa varianter med segel har förekommit. Ekornas form följer också en fast mall; de är spetsiga i fören och raka i aktern; en så kallad akterspegel. Vissa har också en mindre spegel i fören. De är oftast avsedda att bära en eller ett fåtal människor, och används framförallt för fritidsändamål, som fiske.

Även om ekor lämpar sig bäst på lugna vatten, som i insjöar, går de att användas i skärgården och ute på havet också. Ett exempel på det är den eka som användes som räddningsbåt vid en olycka i Dyvik i Stockholms norra skärgård. En mans fritidsbåt hade börjar brinna, och en privatperson som sett branden från land rodde ut i sin eka för att plocka upp mannen ur vattnet.Eka 1

Ekor kan också skapa stor uppståndelse på egen hand. Eftersom ekor, som nämnt ovan, kanske lämpar sig bäst på lugna vatten, väckte en eka som drev på vattnet i Hässelby stor oro, då man befarade att ägaren till ekan fallit överbord. Räddningstjänsten inkallades och man sökte efter den förmodade mannen eller kvinnan överbord med dykare och helikopter, men fann ingen, och när ekan undersöktes närmare såg man att den var i mycket dåligt skick och antagligen varit övergiven en längre tid. Den hade sannolikt drivit ut i vattnet av sig själv, och ingen antogs ha drunknat eller varit med om en olycka i samband med ekan.

Ekan har en lång tradition, och fortsätter att vara en lika klassisk som populär båt. Moderna varianter i plast, och även utombordsmotorer i vissa fall, har utvecklat ekan, med formen är fortfarande densamma och kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara det under lång tid framöver.

 

Taggar: , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Båtliv

 
 
 
 
 
 
erudito