Sjöflygplan

Ett sjöflygplan är, som namnet antyder, ett flygplan som kan landa på vatten. Termen är egentligen ett samlande namn för två olika kategorier sjöflygplan. Den ena kallas flygbåtar, och består av plan som har en båtliknande kropp som de landar på. Denna typ av sjöflygplan kan endast landa på vatten. Den andra kategorin kallas pontonflygplan, vilka istället för ett båtliknande skrov har två pontoner som det landar på. Både flygbåtar och pontonflygplan finns också som amfibieplan, det vill säga plan som kan landa både på vatten och på land. Detta tack vare infällningsbara landningsställ med hjul, antingen i skrovet eller i pontonerna.

Sjöflygplanen har en mer än 100-årig historia, då det första patentet för ett flygplan med båtskrov och infällbart landningsställ registrerades 1876 av fransmannen Alphonse Pénaud. Det var dock österrikaren Wilhelm Kress som byggde det första sjöflygplanet, även om det inte var funktionsdugligt, då motorerna inte klarade av att lyfta och planet sjönk när en av pontonerna kollapsade. Inte förrän 1910 skulle fransmannen Henri Fabre lyckas flyga ett motordrivet sjöflygplan.

Samma årtionde skulle sjöflygplanen utvecklas till en industri, då tidningen Daily Mail utfäste ett pris på 10 000 pund till den förste som gjorde en non-stop-flygning över Atlanten. Detta startade en tävling mellan amerikanska och brittiska företag om att bli först, och sjöflygplanen utvecklades snabbt. Många av dem som deltog i konkurrensen om att bli den första att flyga ett sjöflygplan över Atlanten tvingades dock att göra ett uppehåll då det första världskriget utbröt. Efter att armén blivit intresserad av sjöflygplanens potential fortsatte de att utvecklas i militär regi. De användes till exempel för att patrullera kusten i England och söka efter tyska ubåtar.Sjöflygplan 2

Under mellankrigstiden kunde tävlingen som utlystes 1913 äntligen avslutas, då flygplansmodellen Curtiss NC-4 blev det första planet att flyga över Atlanten 1919. Denna utveckling ledde så småningom till att man på 30-talet kunde genomföra regelbundna kommersiella flygningar från Europa till Amerika och tvärtom. När andra världskriget bröt ut var sjöflygplan så etablerade att samtliga länder som var inblandade i kriget och gränsade mot vatten använde sig av dem.

Efter kriget minskade dock sjöflygplanens popularitet, framförallt eftersom landningsbanor på land hade byggts i allt större utsträckning under kriget, och det därför inte var en lika stor fördel att kunna landa på vatten.

Olyckor sker än idag, liksom de gjorde för Wilhelm Kress; i april 2014 slog ett sjöflygplan runt när det skulle landa i Stockholms skärgård. Piloten, som var den enda ombord, klarade sig dock. Idag används sjöflygplan framförallt för lättare transporter till avlägsna platser, där sjöar utgör den enda landningsmöjligheten

 

Taggar: , , , , , , ,

 

Fler artiklar om Båtliv

 
 
 
 
 
 
erudito